د فابریکې سفر

د شرکت ځواک

شرکت د 22 پروسس مرکزونه ، څلور سلایډر پروسس کولو نقاشۍ ماشینونه ، په لسګونو ژرند ماشینونه او نور تجهیزات لري

شریکان

وړتیا